Licensz szerződés

Jelen licensz szerződés az OpenCart Magyarország oldalán (https://opencart-hungary.hu) oldalon megrendelés elküldésével jön létre a Phantasy Bt. (1158 Budapest, Késmárk u. 1., adószám: 20179063-2-42, továbbiakban: jogtulajdonos) és a megrendelést elküldő (természetes) személy (továbbiakban: felhasználó) között, az alábbi feltételekkel:

A szerződés csak a jogtulajdonos által fejlesztett kiegészítőkre és modulokra érvényes, külső harmadik féltől származó modulokra nem. Ezt a modul termék információs oldalán külön fel van tüntetve!

A jogtulajdonos átadja az általa készített OpenCart web áruház rendszerhez készített moduljainak (továbbiakban: modul) használati jogát a felhasználónak.

A jogtulajdonos a modul használati jogáért szoftverhasználati díjat számít fel a telepítések számának függvényében, az adott modul bruttó felhasználási ára termék oldalon külön fel van tüntetve.

A jogtulajdonos az áraktól előzetes értesítés nélkül eltérhet, mennyiségi kedvezményt adhat.

A telepített példányok használati jogát a felhasználó továbbadhatja harmadik személynek, ám a telepített példányok jogszerű felhasználásáért és a telepítések darabszámainak betartásáért továbbra is a felhasználó a felelős.

A telepítő csomag minden esetben tartalmazza a felhasználó egyedi azonosítóját, így a jogtulajdonos követni tudja a telepítések darabszámát (és azt is, hogy mely domain nevek alá lett telepítve az adott modul).

Amennyiben a felhasználó egy telepített példányt törölni kívánja, vagy a modult másik domain név alá kívánja áthelyezni, a módosítás tényét még a módosítás előtt jeleznie kell a jogtulajdonos felé annak érdekében, hogy a jogtulajdonos a telepített példányok nyilvántartását frissíteni tudja.

Jogtulajdonos a szoftverhasználati díj megfizetését követően elektronikus úton adja át a felhasználónak a megvásárolt modul telepítő csomagját.

A modul a telepítések beazonosítása érdekében tartalmazza a felhasználó egyedi azonosítóját.

A jogtulajdonos a telepítéshez ingyenes online segítséget nyújt a felhasználónak, de kérése telepíti azt.

A vásárlástól számított 6 (azaz hat) hónapon belül a jogtulajdonos díjmentesen a felhasználó rendelkezésére bocsátja az adott modulhoz készült, esetleges rendszer frissítő csomagjait.

A frissítő csomagok telepítése a felhasználó számára nem kötelező, ám mindenképpen ajánlott.

A 6 hónapos időtartam egyben garanciális időtartam is, mely alatt a jogtulajdonos díjmentesen javítja az adott modul esetleges hibáit.

A garanciális időtartam lejárta után a felhasználó +6 hónap garanciát vásárolhat, melynek díja a garancia lejárta utáni 2 héten belül bruttó 10.000 Ft, utána pedig már bruttó 20.000 Ft.

A garancia meghosszabbításával a felhasználó újabb fél éven át hozzáfér a legújabb verziókhoz és hibajavításokhoz.

Akciók esetén a listaárak csökkenhetnek, az aktuális díjakért lásd az adott modul termék oldalán lévő tájékoztatót.

A felhasználónak jogában áll a jogtulajdonostól kapott forráskódok és adattáblák szerkesztésére, ám kizárólag saját felelősségre. A kódok és adattáblák szerkesztése a 6 hónapos garancia elvesztését vonja maga után, és a későbbi rendszer frissítő csomagok telepítését is lehetetlenné teheti.

Tilos a jogtulajdonos beleegyezése nélkül a forráskódot visszafordítani, visszafejteni, feltörni, belső felépítését elemezni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a nevezett tiltás alkalmazását.

Tilos a jogtulajdonos beleegyezése nélkül a modul forráskódjában lévő licensz és egyéb ellenőrzéseket törölni vagy átalakítani.

Tilos a jogtulajdonos beleegyezése nélkül a modul forráskódját nyilvánosságra hozni.

Az adott modult vagy annak bármilyen részét, beleértve a licenc szerződést kizárólag a Fejlesztő jogosult módosítani.

Az adott modult vagy annak bármely részét tilos felhasználni a szoftver rendeltetésszerű használatával nem megegyező módon.

Egyéb jogok iránti jogfenntartással a Fejlesztő a jelen engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Felhasználó a jelen licensz szerződésben foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Felhasználó köteles megsemmisíteni a megvásárolt modult összes másolatát és alkotóelemét, melyről a Fejlesztő jogosult hitelt érdemlően meggyőződni, és/vagy kérésére azt Felhasználó köteles hitelt érdemlően igazolni.

A felhasználó az alábbiak szerint jogosult a megvásárolt modul harmadik fél számára történő továbbadására:

  • A felhasználó kizárólag a saját egyedi azonosítóját tartalmazó telepítő csomag használati jogát ruházhatja át harmadik személyre.
  • A használati jog átruházásakor figyelembe kell venni a felhasználó által megvásárolt telepítési lehetőségek számát
  • Amennyiben a felhasználó egyedi azonosítóját tartalmazó telepítő csomaggal megvalósult telepítések száma eléri a megvásárolt telepítési lehetőségek számát (lásd: 2.pont), az adott modul használati jogát a felhasználó nem ruházhatja át újabb személyre addig, amíg nem vásárol újabb telepítési lehetőségeket a jogtulajdonostól.
  • A felhasználó a megvásárolt telepítési lehetőségek korlátain belül jogosult az adott modullal harmadik fél számára weblapot készíteni, akár anyagi ellenszolgáltatás fejében is. Ilyen esetben az ellenszolgáltatás mértékének megállapítása a felhasználó jogkörébe tartozik, a jogtulajdonos felé (az ellenszolgáltatás mértékétől függetlenül) semmiféle tartozása nem keletkezik.
  • A továbbértékesítés egyetlen feltétele a telepítések példányszámának betartása (lásd: 2. pont).

Jogtulajdonos kijelenti, hogy az általa készített modulok forráskódja és értékesítési joga saját, kizárólagos tulajdonát képezi.

Amennyiben a felhasználó a szerződésben foglalt pontok bármelyikét megszegi, a jogtulajdonos a szerződésszegés mértékének megfelelő kártérítési igénnyel élhet.

A felek vállalják, hogy a szerződéssel és annak tárgyával kapcsolatban jóhiszeműen járnak el, és az esetleges vitás kérdéseket lehetőség szerint egymással békésen rendezik.

OpenCart hírlevél

OpenCart hírlevél

Ha értesülni szeretnél a legfrissebb hírekről és információkról, akkor íratkozz fel hírlevelünkre.

cron